Manteniment Infomatic Barcelona

Manteniment Xarxa Empresarial

Una xarxa informàtica per a una empresa és com el sistema neuràlgic d'un cos humà, és el suport vital de funcionament de tots els òrgans de la mateixa, per on es transmeten totes les dades de treball i es reben els suports des del servidor o des d'altres usuaris per a enfrontar les tasques pròpies de l'activitat, de forma més efectiva i rendible.

Els sistemes de xarxes a causa del continu flux de dades i processos a través de les seves línies presenten diverses incidències que van acabar afectant a tota la circulació d'informació a través de l'entramat.
En ocasions arxius corruptes que es generen de forma normal a través del software o per processos de treball inadequats que alteren els sistemes de enquistament, tancament d'arxius o bé problemes en ocasions generats pel subministrament elèctric, poden provocar problemes en la configuració del sistema de xarxa el que fa que certs sectors de la mateixa es desconfigurin, el que provoca interrupcions en el flux de dades en zones de la xarxa, causant inconvenients en el funcionament normalitzat de l'empresa. A Tot Sistemes disposem d'un servei de manteniment que pot ser online o presencial segons el tipus d'instal•lació per a mantenir en perfecte funcionament tots els nodes de comunicació d'una empresa, realitzar neteja d'arxius que puguin provocar conflictes en el software de la xarxa i garantir d'aquesta manera la continuïtat de servei perquè no afecti al treball quotidià i finalment provoqui conflictes en l'activitat de l'empresa.