Manteniment Infomatic Barcelona

Instal·lació de Xarxes

La part més essencial d'una equipació informàtica és sense cap dubte la instal•lació de la xarxa de comunicació informàtica, que permet a través de diferents sistemes interconnectar ordinadors entre si i el servidor i controlar l'accés a Internet de tots els equips.
Aquest tipus d'instal•lacions requereixen la participació d'un equip professional per a decidir quin és el tipus d'instal•lació a realitzar, així com el material de suport a utilitzar.


El fet que estigui realitzat per personal qualificat fa que, a posteriori, la xarxa funcioni correctament, no hagi pèrdues de senyal ni d'ample de banda.
A Tot Sistemes instal•lem la seva xarxa, organitzant dissenyant i valorant tots els elements que se són estrictament necessaris per a una bona recepció de senyal i repartiment de la mateixa.

Realitzem instal•lacions en cable coaxial de diferents tipus de parells homologats i d'alta qualitat o en cable de fibra òptica en funció del tipus d'instal•lació a realitzar, ens cuidem de dissenyar la xarxa de comunicació necessària en el cas d'instal•lacions en distints locals o espais grans en la mateixa empresa instal•lant emissors/receptors d'ones inalàmbriques, microones o ràdio segons la necessitat, i segons la valoració dels nostres tècnics en el cas que existeixin elements electrònics o maquinària que pugui provocar interferències, dissenyant l'arquitectura de la xarxa de la manera més pràctica i econòmica possible.
Instal•lem els commutadors, enrutadors, ponts de xarxa amb o sense brouter o els punts d'accés sense fil en funció de la instal•lació, juntament amb la instal•lació del cablejat com hem comentat anteriorment, cajetins de connexió etc. Armaris de protecció i refrigeració per a servidors, armaris rack per a *router etc.

Lliurem les instal•lacions llestes per a començar a treballar.

Més en aquesta categoria: Manteniment Xarxa Empresarial »