Manteniment Infomatic Barcelona

Ampliació de Xarxes

En ocasions la xarxa de comunicació d'una empresa o bé per augment de seccions o per canvis d'estructura física, necessita ser ampliada. A Tot Sistemes som especialistes a estudiar i dissenyar l'ampliació de xarxa de la forma més adequada rendible i físicament sostenible. Busquem solucions a través de repetidors de senyal o ponts de connexió per a si és possible salvar les distàncies entre l'antiga xarxa i l'ampliació o si és possible realitzar el cablejat de la forma menys agressiva possible per a poder realitzar l'ampliació de la xarxa de manera que quedi garantit l'ample de banda i la velocitat de la mateixa.

És molt important en ampliacions d'aquest tipus realitzar un estudi previ de la situació per a evitar tenir problemes posteriors de senyal o de servei. L'ampliació d'una xarxa exigeix una atenció més apurada, per les incidències posteriors que després poden aparèixer si la instal•lació no ha estat adequadament realitzada i complementada amb els accessoris necessaris per a mantenir la mateixa qualitat de xarxa de la resta.

A Tot Sistemes tenim llarga experiència en aquest tipus d'instal•lacions el que ens permet garantir uns resultats excel•lents i al nivell del que els nostres clients busquen i esperen.