Manteniment Infomatic Barcelona

Facilitat d'ús

Nosaltres som els especialistes i no pretenem que vostè o els seus empleats ho hagin de ser, per aquesta raó a Tot Sistemes posem especial interès que totes aquelles tasques informàtiques que depenen del personal de l'empresa la qual donem servei, siguin simples fàcils i amb un assessorament adequat, per això vostè diposita la confiança en nosaltres.
La informàtica, és en la majoria dels casos l'home del sac de les empreses, temuda i amenaçadora, bàsicament el problema estreba en el llenguatge i diàleg de les empreses especialistes en aquest camp, que projecten els seus coneixements en formes tan cíniques que el profà no és capaç d'entendre. Nosaltres entenem que l'element essencial de la informàtica és l'usuari final, amb la qual cosa ens preocupem de facilitar i simplificar aquelles tasques i treballs que dit usuari ha de realitzar sense necessitat de saber quins són els complicats funcionaments de l'instrument que utilitza.


Totes les empreses disposen de telèfons i aparells de comunicació que són utilitzats de forma habitual pels integrants de la mateixa sense necessitat ni de saber la biografia de Graham Bell ni el funcionament tecnològic de les telecomunicacions, simplement marcant un nombre de telèfon i realitzant la cridada o si escau estrènyer un botó per a respondre la mateixa, aquesta simplicitat ens permet exemplificar el nostre treball, nosaltres som els tècnics, nosaltres som els quals hem de conèixer tots els detalls tecnològics del seu sistema informàtic i els seus processos, els components de la seva empresa només han de saber fer-los funcionar i utilitzar-los de la manera més bàsica i simple possible. Aquesta és la principal de les nostres missions.