Manteniment Infomatic Barcelona

Solucions ràpides

Un dels principals problemes als quals s'enfronten les empreses és la de solucionar els problemes que es produeixen en els seus sistemes informàtics, des dels més simples als més complexos. A Tot Sistemes posem especial esforç que la solució dels seus problemes no suposin un viacrucis interminable per a vostè. Ja sigui telefònicament o presencialment posem solució a les seves incidències de la forma més ràpida que puguem aconseguir, perquè entenem, que les empreses no poden parar els seus processos de treball a causa de les seves incidències informàtiques.


Amb nosaltres mai trobarà en la línia telefònica aquells interminables missatges gravats en els quals se li informa de tot menys del que vostè vol consultar, per a acabar oferint-li una inacabable llista de números per seccions, amb el que una operadora que desconeix absolutament qualsevol incidència que vostè pugui tenir i que ho farà circular per la xarxa telefònica en un laberint de consultes i seccions que li rebotaran com si d'un partit de tennis es tractés. A Tot Sistemes li donarem la immediata solució o plantejament a la seva incidència guiant-li a través del telèfon en la resolució de la problemàtica, o bé accedint via online al seu equip informàtic per a solucionar-lo nosaltres o bé com solució final poder a desplaçar un tècnic amb màxima brevetat possible per a resoldre i tancar la qüestió.